<kbd id='qaCscjsxiWOqrGa'></kbd><address id='qaCscjsxiWOqrGa'><style id='qaCscjsxiWOqrGa'></style></address><button id='qaCscjsxiWOqrGa'></button>

    产品分类

    新闻资讯

    主营业务

    上海黄金买卖所2018年8月31日买卖行情_真人888赌博娱乐网址

    作者:真人888赌博娱乐网址 发布时间:2018-09-19 11:48 阅读:8151

    合约 开盘价 最 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅

    Au99.95 265.5 266.2 265.45 266.15 0.63 0.24%

    Au99.99 265.65 266.5 265.12 266.47 0.47 0.18%

    Au100g 265.81 266.5 265.4 266.49 0.55 0.21%

    iAu99.99 264.5 266.1 263.87 265.99 1.5 0.57%

    Au(T+D) 265.81 266.4 264.85 266.33 0.73 0.27%

    Au(T+N1) 272.4 272.4 271 271.4 -0.15 -0.06%

    Au(T+N2) 267.85 267.95 267.1 267.75 0.8 0.30%

    mAu(T+D) 265.51 266.46 264.98 266.29 0.51 0.19%

    Pt99.95 188.35 188.62 188.26 188.32 0.05 0.03%

    Ag(T+D) 3,493 3,501 3,468 3,489 -9 -0.26%

    合约 加权价 成交。量 成交。金额 持仓量 交收偏向 交收量

    Au99.95 265.66 552 146,645,480.00 - - -

    Au99.99 265.75 10,010.94 2,700,485,261.20 - - -

    Au100g 266.06 21 5,587,460.00 - - -

    iAu99.99 265.3 3,001.88 796,413,322.20 - - -

    Au(T+D) 265.68 49,036.00 13,028,017,420.00 198,462 多付出给空 16,096

    Au(T+N1) 271.5 4.4 1,194,550.00 18,906 多付出给空 -

    Au(T+N2) 267.7 118.4 31,695,480.00 501,698 多付出给空 400

    mAu(T+D) 265.78 3,739.80 993,978,546.00 386,958 多付出给空 10,572

    Pt99.95 188.32 56 10,546,460.00 - - -

    Ag(T+D) 3,483 3,250,586.00 11,322,765,552.00 13,661,470 多付出给空 205,860